Taket er ferdig renovert

blide snekrere

Den gamle driftsbygningen på gården skal bli produksjonslokale for fisk- og kjøtt, den skal romme en strikkefabrikk, et gårdsutsalg og kanskje et forsamlingslokale. Men først måtte det gamle taket renoveres.