Fiskeri

Storvik gård skal starte produksjon av klippfisk, boknafisk, tørrfisk og rødsei for salg. Gården skal levere fiskeprodukter med høy kvalitet, gjennom å ha full kontroll på fisken fra fangst til ferdig sluttprodukt. Fisken skal produseres etter de tradisjonelle håndverksmetodene i moderne og godkjente lokaler.

Storvik gård har fått støtte til prosjektet fra Innovasjon Norge, og vi har med dette fullfinansert vårt nye produksjonslokale for lokalmat.

Produksjonslokalet er snart ferdigbygget. Vi har utarbeidet den dokumentasjonen som skal til for å få produksjonslokalet godkjent av Mattilsynet, og har startet den formelle søknadsprosessen. 

Nå gjennomfører vi en prøveproduksjon av fiskeprodukter innenfor internkontrollen for matsikkerhet, og vi lærer oss fortløpende hvordan vi effektivt skal utnytte produksjonslokalet. Vi henger fisk i tørka som skal bli boknafisk, og vi skal i gang med å lage klippfisk. Fryseren fylles med fiskefilet etterhvert som vi fisker. 

Hjemmesiden vår på fiskeriene er nå under oppbygging, og vi skal løpende legge ut bilder og informasjon om våre lokalproduserte fiskeprodukter.  

Velkommen til å besøke oss på Storvik gård når du er i området:)