Fiskeri

Storvik gård skal starte produksjon av klippfisk, boknafisk, tørrfisk og filet av flere typer fisk for salg. Gården skal levere fiskeprodukter med høy kvalitet, gjennom å ha full kontroll på fisken fra fangst til ferdig sluttprodukt. Fisken skal produseres etter de tradisjonelle salte- og tørkemetodene i moderne og godkjente lokaler.

Storvik gård har fått investeringstilskudd og tilskudd til bedriftsutvikling fra Innovasjon Norge. Produksjonslokalet er  ferdig bygget og vi er i sluttfasen av godkjenningsprosessen med Mattilsynet. Ny fiskebåt for mer effektiv fangst vil tas i bruk fra høsten. 

Vi har gjennomført en prøveproduksjon av fiskeprodukter innenfor internkontrollen for matsikkerhet, og vi lærer oss fortløpende hvordan vi effektivt skal utnytte produksjonslokalet. Vi henger fisk i tørka som skal bli boknafisk og tørrfisk. Fryseren fylles med fiskefilet etter hvert som vi fisker. 

Hjemmesiden vår på fiskeriene er nå under oppbygging, og vi skal løpende legge ut bilder og informasjon om våre lokalproduserte fiskeprodukter. Det vil etter hvert komme en nettbutikk på hjemmesiden.  

Vi bygger nå et salgslokale for alle gårdens produkter som skal være ferdig høsten 2023.  Velkommen til å besøke oss på Storvik gård når du er i området.