Villsau

I 2022 fikk vi gjerdet og bygget opp all infrastrukturen for å kunne ha villsau i utmarka. I slutten av 2022 kom 20 sau fra Forstranda Sau i Gildeskål, som skal beite i utmarka i Storvika. Når sauene etterhvert begynner beite i utmarka håper vi å få tilbake det fine kulturlandskapet og turområdet som nå står i fare for å bli igjengrodd.

Vi gleder oss til å prøve ut teknologien nofence, slik at det kan være mulig å beite ned store deler av utmarken også uten inngjerding.

Storvik gård skal produsere en rekke kjøttprodukter fra villsau, som fenalår, pinnekjøtt, villsauskinn med mer.

Fra livdyrene vil vi høsten 2023 få et kull med lam som blir brukt til gårdens første runde med kjøttproduksjon i de ferdigbygde og godkjente produksjonslokalene.

Vi vil i løpet av våren 2023 oppdatere vår kompetanse på hvordan vi kan lage kvalitetsprodukter av hele dyret. Sidene vil løpende bli oppdatert med bilder og beskrivelser.