2022, et heidundrende år for Storvik Gård

2022, et heidundrende år for Storvik Gård

Året 2022 ble et innholdsrikt og spennende utviklingsår for Storvik gård. Viktige milepæler i prosjektet vårt kom på plass, og vi fikk bygge videre på drømmen om det gode liv på landet.

Gården i Storvik med innmark og utmark. Foto Kjell Ivar Hansen
Gården i Storvik med innmark og utmark. Foto Kjell Ivar Hansen

Tidlig året 2022 var strikkefabrikken kommet godt i gang. Vi hadde mange oppskrifter og produkter under utvikling og vi begynte å få en kundegruppe. Samtidig jobbet vi mye med innholdet på den nye hjemmesiden vår som ble publisert tidlig i februar. Vi ble veldig fornøyde med logoen vår og hvordan hjemmesiden ble bygd opp.

Flotte Lill i rosa ulldress fra Storvik gård. Foto Venche Dahn
Flotte Lill i ulldress fra Storvik gård. Foto Venche Dahn

Vi startet også i denne perioden med gruderkurset start opp Salten. Dette opplegget gikk over tid, og gav oss verdifull tid og rom til å sette retning, strategier og mål for prosjektet vårt. Dette var også starten på det som i dag er vår forretningsplan. Vi kan anbefale dette opplegget på det varmeste.  

Fiske av torsk i Storvikbukta. Foto Merethe Skille
Fiske av torsk i Storvikbukta. Foto Merethe Skille

Våren fisket vi råstoffet til en pröveproduksjon av boknafisk, törrfisk og klippfisk. Utvikling av dokumentasjonen og internkontrollsystemet for matproduksjon til mattilsynet pågikk for fullt i løpet av vinteren og våren, sammen med prosjektering av det nye produksjonslokalet i driftsbygningen. Vi fikk god veiledning av mattilsynet underveis. Det var en spennende fase å kunne tegne opp hvordan vi ville bygge og innrede det nye fremtidige næringsbygget vårt.

Tegning på nye fasader av Storvik Gård
Tegning på nye fasader

Gleden var stor da vi på våren fikk tilsagn på investeringstilskudd fra Innovasjon Norge. Med dette var prosjektet vårt fullfinansiert, og vi kunne gå i gang.  Etter hvert kom også godkjenningene fra Arbeidstilsynet, og byggetillatelsene fra Gildeskål kommune.

Fronten av driftsbygningen med vinduer til salgslokale
Fronten av driftsbygningen med vinduer til salgslokale

Først uti byggeprosjektet var taket som måtte skiftes. Taket besto av både eternittplater og 230 år gamle steinheller. Tak konstruksjonen besto av solid og robust treverk som ikke noe sted var i vater. Arbeidet tok derfor tid, men vi kom i mål tidlig sommer.

Merethe og Kjell Ivar i full snekkermodus
Foto: FortellFortell

Etter taket var ferdig startet gjerdeprosjektet i utmarka vår. Vi gjerdet ca 55 mål utmark til villsauene våre. Også dette arbeidet ble noe mer krevende enn vi hadde sett for oss, da deler av utmarka var veldig gjengrodd og utilgjengelig. Vi gleder oss stort over at denne utmarka etter hvert skal bli nedbeitet igjen når 20 livdyr av villsau har beitet området en periode. I tillegg til gjerdingen ble det gravd vannledning opp til beiteområdet, og vi fikk 10 rundballer av gress fra egen mark lagret i nærheten av beitelandet. Hele infrastrukturen til villsauene kom på plass sensommeren.

Merethe bærer gjerder i ulendt terreng. Foto Kjell Ivar Hansen
Gjerning i ulendt terreng. Foto Kjell Ivar Hansen

Neste store prosjekt var støyping av nytt gulv i den gamle driftsbygningen. Vi skulle fylle opp en stor fraukjeller med steinmasser, og etablere nødvendig infrastruktur som varme, vann, avløp, sluker og rør for en godkjent matproduksjon. Fra vi startet å rive gulvet til betongbilene kom til gården tok det ca 2,5 mnd. På slutten av dette arbeidet fikk vi besøk av ressurser fra kompetansenettverket for lokalmat. Vi fikk tilgang på veldig god veiledning og kompetanse som gjorde at vi i siste liten fikk rigget om noe av infrastrukturen i lokalet.

Siste finish før støyping, legging av varmekabler inne på gården. Foto Merethe Skille
Siste finish för stöyping, legging av varmekabler. Foto Merethe Skille

Selskapet Storvik Gård AS ble formelt etablert i løpet av sommeren. Dette selskapet skal i virke fra nyåret, men vi ønsket å sikre oss navnet på selskapet. Storvik Gård AS skal være driftsselskapet til gården når all infrastruktur er ferdig bygget.

Markedsføring har vært et viktig tema for oss gjennom året. Det meste av salget vårt går igjennom internett, og vi må jobbe for å finne vår plass på denne arenaen med hjemmesiden. Vi har deltatt på et reiselivs- og markedsføringskurs gjennom året, og fått god veiledning på digital markedsføring. Vi har også fått utviklet en markedsplan. Denne planen sammen med forretningsplanen utgjør to verdifulle styringsdokumenter for Storvik Gård. Markedsføring av våre produkter blir et viktig tema også i 2023.

Markedsföringsplan med handlingsplan. Foto Merethe Skille
Markedsföringsplan med handlingsplan. Foto Merethe Skille

På høsten deltok vi på en næringstur til Island i regi av Nordland fylkeskommune, Statsforvalteren og Innovasjon Norge. Vi fikk sett mange spennende islandske bedrifter, som alle hadde en kombinasjon av lokal matproduksjon og reiseliv. Vi fikk god informasjon av arrangørene underveids, og vi fikk høre hvordan andre bedrifter i vår region har jobbet frem sine prosjekter. Etter turen satte vi igjen med masse gode nettverk, gode historier, masse erfaring og bøttevis med motivasjon for å videreutvikle vårt prosjekt.

Selfie av Merethe og Kjell Ivar på en flott nettverkstur til Island. Foto Kjell Ivar Hansen
Flott nettverkstur til Island. Foto Kjell Ivar Hansen

Strikkefabrikken har gått jevnt og trutt gjennom året, og ble utvidet med en ekstra strikkemaskin og utstyr underveis. På slutten av året mot jul ble det et skikkelig oppsving på strikkeproduksjonen. Det er hyggelig å tenke på at der ligger flere julegaver fra Storvik Gård under trærne i år. til Vi har gjennom året lært mye om produktutvikling og hvilke ullproduker som er mest populære. Vi vil derfor fokusere enda mer på den bærekraftige gode norske ulla, og spesialisere oss på ullbuksene og ulldressene til barn og voksne. Designene til Storvikjakken og hettegenseren Storvik vil vi også videreutvikle.

Ullbukser i to ulike tykkelser av den gode norske ulla. Sort og sterk blå. Foto Merethe Skille
Ullbukser i to ulike tykkelser av den gode norske ulla. Foto Merethe Skille

Helt på tampen av året kom endelig villsauene hjem til gården. Det var en rolig og flott gjeng med sauer. Höyballer og kraftfor sto klar denne vinterdagen de kom. Vi gleder oss til å bli kjent med disse fine dyrene, og se utmarka i Storvika bli nedbeitet igjen. Spennende blir det også å utvikle gode lokalproduserte produkter av villsau til neste år.

Villsauene kom til beiteland en vinterdag med mye snø. Foto Merethe Skille
Villsauene kom til beiteland en vinterdag med mye snö. Foto Merethe Skille

Vi ble som så mange andre rammet av prisøkningen på varer og tjenester dette året. Vi klarte likevel å bygge opp den infrastrukturen vi hadde planlagt, og vi er i tråd med vår fremdriftsplan. Strikkefabrikken og utleievirksomheten drev med overskudd, og nå ivrer vi veldig på å komme i gang med villsau- og fiskevirksomheten. Vi har fått muligheten til å feire mange milepæler underveis, og kan se tilbake på et arbeidsomt, krevende, givende og vellykket år for Storvik gård.

Storbonden (Kjell Ivar) i arbeid på gården. Foto Merethe Skille
Storbonden i arbeid på gården. Foto Merethe Skille

Før vi vender blikket for fullt mot 2023, må vi få takke alle våre samarbeidspartnere i 2022. Listen er lang, og hjelpen har vært så uendelig verdifull for oss i utviklingen av vår bedrift: Innovasjon Norge, Sjøfossen Næringsutvikling, Saltdal Næringsutvikling, Statsforvalteren, Nordland Fylkeskommune, grunderkolleger, Gildeskål kommune, Mattilsynet, Kompetansenettverket for lokalmat, bonde Anders Marken, FortellFortell AS, Ingvill Kalvik, Forstrand Sau, G Maskin AS, samt gode venner og hjelpere.

Til sist, en kjempestor takk til alle våre kunder og besøkende til gården. Vi er takknemlig for alt salg av produkter gjennom året, og for all positiv interesse vi er vist. Dere er vår forutsetning for å lykkes og dere har gitt oss masse inspirasjon og motivasjon for veien videre.

2022, takk for et heidundrende år. Velkommen 2023😊

Tilbake til bloggen