Spørsmål og svar

Vaskeanvisning ullprodukter

Det anbefales å håndvaske plaggene med mild ullsåpe og la de tørke flatt.

Størrelsesmål voksen

XS // Midjemål 74cm – Beninnerlengde 76cm
S // Midjemål 79cm – Beninnerlengde 77cm
M // Midjemål 86cm – Beninnerlengde 78cm
L // Midjemål 94cm – Beninnerlengde 80cm
XL // Midjemål 102cm – Beninnerlengde 83cm 

Størrelsesmål barn

86 // Midjemål 50cm – Beninnerlengde 33cm 
92 // Midjemål 52cm – Beninnerlengde 37cm 
98 // Midjemål 53cm – Beninnerlengde 40m 
104 // Midjemål 54cm – Beninnerlengde 44cm 
110 // Midjemål 55cm – Beninnerlengde 47cm 
116 // Midjemål 56cm – Beninnerlengde 51cm 
122 // Midjemål 57cm – Beninnerlengde 54cm 
128 // Midjemål 58cm – Beninnerlengde 59cm 
134 // Midjemål 59cm – Beninnerlengde 62cm 
140 // Midjemål 61cm – Beninnerlengde 66cm 
146 // Midjemål 62cm – Beninnerlengde 69cm 

Salgsbetingelser og vilkår

1. Partene

Selger er Storvik Gård AS, Osbakken 10 8145 Storvik, post@storvikgaard.no, 41768198/99225720, org.nr. 929418689, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Betaling

Storvik Gaard AS tilbyr betaling i form av visa, mastercard og vipps. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

3. Levering

Varer leveres innen to uker. Normal leveringstid er innen uke, men i perioder kan det ta noe lengre tid. Dette vil opplyses ved mottak av bestilling

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

4. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Angrerett på ullprodukter er 14 dager for standard varer med standard mål. Ved spesialbestilling med egne tilpassede mål kan ikke kjøpet angres. Varene må være like rene og uskadet ved retur. 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

5. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

6. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

7. Annet

Eventuelle fraktkostnader for produkter av ull kommer i tillegg. Faktura for varene blir sendt med pakken, eller på mail. Ved frakt kommer et tillegg på 70,- kr. 

Produkter av fisk selges fra gårdsbutikken eller ved avtalt levering. Sendes ikke med frakt. 

Video