Om oss

Vårt ønske om å leve vårt liv på landet, nært hav og fjell startet for mange år siden. Kjell Ivar er vokst opp på gården i Storvik, den gang den ble aktivt drevet av sine foreldre. Hans far var fiskerbonde, og drev både fiskeri og husdyrhold. Innmarken og husene på gården er i årene etterpå godt ivaretatt, men utmarka har over tid fått gro igjen. 

Fiske har vært en del av Kjell Ivars liv fra barnsben. Tørrfisk og boknafisk er en årlig tradisjon å lage til oss selv og familien, og sist sesong laget vi vår første ladning med klippfisk. Kjell Ivars drøm om det gode liv på landet handler om å gå i hans fars fotspor og leve som fiskebonde på Storvik gård. Gjennom dyrehold og et forsvarlig og bærekraftig uttak av naturressursene på gården vil vi produsere lokale kjøtt og fiskeprodukter med fokus på grønt, kortreist og av høy kvalitet i hele kjeden fra fanget til sluttprodukt.

For Merethe er det gode liv på landet tilgangen til naturen, fjellet og havet. Fysisk aktivitet ute på gården, på standen, på fjellet og skogen er en viktig del av hverdagen og fritiden. Merethe er i tillegg engasjert i design av flere typer ullplagg. Gjennom designprogram på pc og elektroniske strikkemaskiner er flere ullplagg designet og produsert. Interessen for å bruke den norske ulla av sauer som har beitet på norske markeder er blitt stor. Vi har mange ullplagg i produksjon av denne ulla med alle de gode kvalitetene som vi ønsker å selge fra gården.

Sammen ønsker vi å skape en levende gård og en bærekraftig bedrift i Storvik. Vi vil bruke de gode mat- og håndverkstradisjonene inn i en moderne, grønn og bærekraftig produksjon. Vi vil videreutvikle våre interesser og realisere vår drøm om det gode liv på landet, og samtidig gi vårt bidrag til en grønnere samfunnsutvikling. Vår visjon for Storvik Gård er:

Vi skal være en bærekraftig lokalmatprodusenten i regionen.

Video