Ansatt på Storvik Gård AS

Ansatt på Storvik Gård AS

Vi kan ønske velkommen vår første ansatte på Storvik Gård.

Utviklingen av bedriften er kommet så langt at vi kan ønske velkommen vår første ansatte på Storvik Gård AS. Kjell Ivar Hansen starter opp som daglig leder for fiskemottaket fra 1 august 2023. I tillegg til å være fisker, kjøpe fisken til mottaket og bearbeide denne, skal Kjell Ivar også ivareta gården og villsauene. En stor milepæl for Storvik Gård AS.

Mottaket for kjøtt og fisk er klargjort for produksjon. Foto Merethe Skille
Mottaket for kjøtt og fisk er klargjort for produksjon. Foto Merethe Skille

Hovedaktiviteten til Storvik Gård AS vil være fiske og bearbeiding av denne til gode lokalproduserte produkter. Gjennom å ha kontroll på hele produksjonskjeden fra fangst til tilvirkning, skal kvaliteten på produktene sikres. En ny fiskebåt med egnet utstyr og større kapasitet for fiske kommer til gården i starten av september, og skal prøves ut for fiske sensommeren og høsten.

Hovedaktiviteten til den ansatte (Kjell Ivar) på Storvik gård er fiske. Foto Merethe Skille
Hovedaktiviteten til den ansatte på Storvik gård er fiske. Foto Merethe Skille

I tillegg til fiske har vi en gjeng med flotte villsauer på gården og i utmarka. Kjell Ivar skal også arbeide med sauedriften. Årlig slakt av lammene skal bli til gode lokalproduserte kjøttprodukter av villsau på senhøsten.

Villsau i utvmarka i Storvik. Foto Merethe Skille
Villsau i utvmarka i Storvik. Foto Merethe Skille

Tilbake til bloggen