Arbeidet med gulvet i det nye produksjonslokalet

Arbeidet med gulvet i det nye produksjonslokalet

Vi har kommet langt i å etablere et nytt produksjonslokale for kjøtt og fisk på Storvik Gård. Nå er gulvet etablert med alt vi trenger for å lage lokale matprodukter.

Gulvet i den opprinnelige fjøsen ble etablert ca 1890. Gulvet besto av tredragere i rundtømmer, som var dekket med bord som var skåret på sag. Gulvet ble revet og avdekket den gamle møkkerkjelleren.

Gulvbjelkene fra 1890 rives. Foto Merethe SkilleFor å etablere et nytt støypgulv i driftsbygningen måtte møkkerkjelleren fylles med masse, slik at normal takhøyde kunne etableres i de nye lokalene. Inngangen til møkkerkjelleren ble utvides, slik at det ble mulig å få inn minigraver for å legge opp masser til bruk for senere avretting. Det ble hentet masser fra elva som passerer gården. Massene i elva kommer fra fjellet Nakken, hvor det stadig er små ras og arrondering av fjellet.

Graveren på vei inn i kjelleren for å fylle inn masse. Foto Kjell Ivar Hansen
Graveren på vei inn i kjelleren for å fylle inn masse. Foto Kjell Ivar Hansen

Det ble fylt inn ca 60 m3 med steinmasser i møkkerkjelleren. Disse massene skulle videre bli fordelt utover gulvet i sin helhet. Dette arbeidet måtte utføres med håndkraft. Et fysisk tungt arbeid som tok mange dager å fullføre.

Store mengder masse er kommet inn i fraukjelleren og skal fordeles ut. Foto Kjell Ivar Hansen
Store mengder masse er kommet inn i fraukjelleren og skal fordeles ut. Foto Kjell Ivar Hansen

Når massene var kommet inn, ble inngangen til møkkerkjelleren støpt igjen og hel vegg var etablert i hele bygget. Etter dette kunne de resterende av steinmassene fordeles utover gulvet.

Når massene er kommet inn kan åpningen til fraukjelleren støypes igjen. Foto Merethe Skille
Når massene er kommet inn kan åpningen til fraukjelleren støypes igjen. Foto Merethe Skille

Etter at massene var fordelt ut med håndkraft, ble det trillet inn en mengde grus for å justere gulvet opp til rett høyde. Grusen ble lagt utover og komprimert og trekkerør for strøm og fiber samt vann og avløp ble etablert på rett sted i massene.

Ferdig avrettet gulv, og alt av vann, avløp og strøm er lagt opp i gulvet. Foto Merethe Skille
Ferdig avrettet gulv, og alt av vann, avløp og strøm er lagt opp i gulvet. Foto Merethe Skille

Når gulvene i hele arealet var ferdig avrettet, kunne vi gå videre med å isolere gulvet og forberede for all infrastrukturen som skulle fordeles i gulv. Underveis i prosjektet hadde vi besøk av kunnskapsrike folk fra nettverket for lokalprodusert mat. Her fikk vi nyttige råd om utforming av lokalet og størrelse på bla. tørka. Dette gjorde at noen endringer ble gjort i siste liten før gulvet skulle støpes.

Gulvene er ferdig isolert, og sluker blir montert. Foto Merethe Skille
Gulvene er ferdig isolert, og sluker blir montert. Foto Merethe Skille

Det er etablert sluker og aq-drens for håndtering av vann på gulv. På ferdig komprimerte masser ble det etablert 10 og 20 cm tykk isolasjon av isopor. Fuktsperre ble lagt over isolasjonen. Jernmatter ble lagt som armering av gulvet.

Plast og jernmatter er lagt på isolasjon, og lektrikere legger varmekablene. Foto Merethe Skille
Plast og jernmatter er lagt på isolasjon, og lektrikere legger varmekablene. Foto Merethe Skille

Vi hadde besøk av elektrikere fra Nor-El som la varmekablene i hele gulvet de siste dagene før støypingen.

To betongbiler måtte til for å støype hele det nye arealet. Foto Kine Merethe Skille
To betongbiler måtte til for å støype hele det nye arealet. Foto Kine Merethe Skille

Støypingen ble utført med ferdigbetong fra Kilvik. Det ble benyttet «disse betong». Betongen ble lagt ut med pumpe og god hjelp av Robert Myrvang som pumpekjører.

Flere hjelpere til å fordele ut støypen. Foto Kjell Ivar Hansen
Flere hjelpere til å fordele ut støypen. Foto Kjell Ivar Hansen

Det ble benyttet utstyr som er tilpasset denne typen betong for å fordele betongen rett utover gulvet. Laser ble brukt for å kontrollere at det ble rett høyde. Arbeidet ble utført av Stig Ole Gustavsen og Kjell Ivar Hansen. I etterkant av støypingen ble gulvet brettskuret for å få en så jevn og flat overflate som mulig.

Siste finish på støypingen. Foto Kjell Ivar Hansen
Siste finish på støypingen. Foto Kjell Ivar Hansen

Etter brettskuringen, og videre tørking, ble gulvet vannet og det ble tildekket med plast. Plasten skal holde på fuktigheten og sikre en redusert hastighet på herdingen, slik at ikke gulvet sprekker. Plasten lå over gulvet i 6 dager før den ble fjernet og det endelige resultatet ble avdekket. Det ferdige resultatet framstår som veldig flott, beint og sprekkfritt. Storvik gård takker for støtte og hjelp i utformingen av lokalet vårt.

Avløpsanlegg

Produksjonslokalet må ha godkjent avløpsanlegg. Dette ble etablert som en naturlig del av arbeidet med gulvet, ettersom de samme ressursene måtte brukes på begge oppgavene. En ny slamavskiller på 4 m3 våtvolum samt egen sump for trykkpumpe ble satt ned. Vannet ble påkoblet ledningsnettet og det ble lagt trekkerør til strøm, bredbånd og jording.

Slamavskiller. Foto Merethe Skille
Slamavskiller. Foto Merethe Skille

Det ble videre etablert infiltrasjonsområde på 100 m2 for filtrering av utslippet. Infiltrasjonsslangene er 32mm pe slanger som er boret hull i for spredning av avløpsvannet. Avløpsanlegget skal håndtere vanlig avløpsvann fra toalett og vasker samt avløpsvann fra produksjonslokalet. Vannet fra produksjonslokalet vil i all hovedsak bestå av vann som har vasket fisk og kjøtt. Avløpsanlegget er et anlegg produsert av Vestfold plast industri (VPI). Dette gjør at anlegget er dimensjonert og anbefalt av profesjonelt firma på området. Avløpsanlegget ble søkt byggetillatelse samtidig som resten av bygget ble byggesøkt.

Infiltrasjonsanlegg. Foto Merethe Skille
Infiltrasjonsanlegg. Foto Merethe Skille

Anlegget er en del av det komplette byggeprosjektet som skal gi et godkjent produksjonslokale for Storvik Gård, som Gildeskål kommune har forhåndsgodkjent gjennom byggetillatelsen.

Arbeidet med gulvet og all infrastruktur tok ca 2,5 mnd, og underveis i prosessen har vi hatt uvurderlig hjelp av Stig Ole Gustavsen og Vidar Solhaug.

Tilbake til bloggen