Bedriftsutviklingsmidler fra Innovasjon Norge

Bedriftsutviklingsmidler fra Innovasjon Norge

Bedriftsutviklingsmidler fra Innovasjon Norge gir oss muligheten til å øke vår kompetanse på markedsføring og salg, jobbe med produktutvikling og bygge gode nettverk for bedriften

Storvik gård sett fra utmarka. Foto Kjell Ivar Hansen
Storvik gård fra utmarka. Foto Kjell Ivar Hansen

Ved inngangen til sommeren 2023 fikk vi positivt svar på vår søknad om bedriftsutviklingsmidler fra Innovasjon Norge til Storvik Gård. Vi er svært takknemlig for denne muligheten til å fortsette utviklingen av Storvik Gård AS til en bærekraftig lokalmatprodusent i Gildeskål kommune.

Produksjonslokalet for kjøtt og fisk er ferdig til bruk, og vi er i full gang med å innrede de siste lokalene til strikkefabrikk og gårdsutsalg. I gårdsutsalget skal vi tilby våre produkter innenfor lokalprodusert kjøtt og fisk, samt våre ullprodukter av den gode norske ulla. Bedriftsutviklingsmidlene fra Innovasjon Norge skal brukes til den viktige jobben med produktutvikling, salg og markedsføring. Vi har mange spennende aktiviteter som skal gjennomføres høsten 2023 og våren 2024 og kan deles i tre hovedområder:

STUDIETURER OG NETTVERKSBYGGING

Vi skal besøke gårder med tilsvarende produksjoner som oss, og vi skal også få besøk av kompetansenettverket for lokalmat. Store matmesser skal lære oss mer om hvordan vi kan presentere våre produkter på messer og stands, og få mange gode ideer til videreutvikling av egne produkter. Nettverksbyggingen er særs viktig for fremtidig samarbeid og kunnskapsdeling, og dette gleder vi oss til å kunne få delta på og la oss inspirere av. Kursing i nedskjæring av kjøtt og bruk av hele dyret til gode produkter er også en del av aktivitetspakken vi skal gjennomføre.

PRODUKTUTVIKLING

Vi skal sette av en del av eget råstoff til produktutvikling høsten 2023. Vi håper å kunne etablere en god referansegruppe av personer og restauranter i løpet av sommeren.  Referansegruppen skal få noen av våre egenproduserte produkter til utprøving, og evaluere disse i etterkant. Evalueringen vil hjelpe oss å vite hvilke produkter vi bør satse på og videreutvikle til salg i markedet. Dette er et viktig utviklingsarbeid for bedriften som vi vil fokusere mye på fremover.  

Villsau i utvmarka i Storvik. Foto Merethe Skille
Villsau i utvmarka i Storvik. Foto Merethe Skille

MARKEDSFØRING OG SALG

Mye av markedsføringen og salget vårt vil foregå via hjemmesiden og sosiale medier. Nettsidene våre skal videreutvikles og oppgraderes med nettbutikk, og tilpasses hovedproduksjonen av lokalprodusert mat av kjøtt og fisk. Hjemmesiden få skal gode bilder av gårdens aktiviteter. Vi skal bygge opp en målrettet markedsføring, innholdsproduksjon og merkevarebygging, og vi skal utarbeide mye godt markedsføringsmateriell som beskriver vår virksomhet og våre produkter. Markedsplanen vår som ble utviklet i 2022 er grunnlaget for dette videre arbeidet med markedsføring av Storvik gård.

Markedsføringsplanen til Storvik Gård. Foto Merethe Skille
Markedsføringsplanen til Storvik Gård. Foto Merethe Skille

Tilbake til bloggen