Fisk og fangst i Storvik

Fisk og fangst i Storvik

En spennende dag med fiske og fangst i Storvik. Flekking og filetering av fangsten i det nye produksjonslokalet til Storvik Gård.

Starten av 2023 har vi brukt på å bygge og innrede det nye produksjonslokalet til Storvik gård. Noe strøm og vanninstallasjon mangler, men selve produksjonslokalet er nå ferdig til å testes. Vi skal motta egenfanget fisk fra havet i Storvikbukta. I vintersesongen skal fisken flekkes og henges i den nye innendørs tørka vår for å lage boknafisk, klippfisk og tørrfisk. Vi skal også laget filet av råstoffet vi får.

Fiskeren (Kjell Ivar) leverer fangsten til eget produksjonslokale. Foto: Merethe Skille
Fiskeren leverer fangsten til eget produksjonslokale. Foto: Merethe Skille

Tidlig på morgenen startet turen på havet, og fisk fikk vi. Fangsten ble deretter levert til vårt nye produksjonslokale. Vi fikk gode erfaringer med at lokalet fungerte godt til mottak og bearbeiding av fisk, og er veldig fornøyd med første produksjonsdag. Jo mer erfaring vi får med bruk av lokalet, jo mer får vi jobbet inn gode og effektive rutiner og prosedyrer for godt renhold og god råstoffbehandling.

Den aller første av årets fisk henges til tørking i det nye tørkerommet. En vifte sørger for tilstrekkelig sirkulering av luft. Foto Merethe Skille
Den aller første av årets fisk henges til tørking i det nye tørkerommet. En vifte sørger for tilstrekkelig sirkulering av luft. Foto Merethe Skille

Den første fisken som skal bli boknafisk blir hengt i den nye tørka. Tørkerommet er kledd med plast for godt renhold og har ei vifte som skifter 1200 m3 med luft i timen. Ventilen og vifta gjør at vi kan kontrollere hvilken mengde luft som skal skiftes. Fisken er godt beskyttet fra været og fugler i tørkeperioden, og gir oss full kontroll på kvaliteten på sluttproduktet.

Merethe tester ny effektiv vakumeringsmaskin. Foto Kjell Ivar Hansen
Testing av ny effektiv vakumeringsmaskin. Foto Kjell Ivar Hansen

Vi fikk testet den nye vakuumeringsmaskinen i pakke- og emballasjerommet til produksjonslokalet. Den har både stor kapasitet på vakuumering, og gir oss ulike valg for hvor stor grad av vakuumering den skal gjennomføre. På denne første produksjonsdagen fikk vi produsert 14 kg med ferdig torskefilet.

Det ble mange kilo med ferdig torskefilet til frysing. (Bildet viser vakumpakket fisk) Foto Merethe Skille
Det ble mange kilo med ferdig torskefilet til frysing. Foto Merethe Skille

Dagen ble avsluttet med et nydelig tilberedt måltid av skrei. En godt lokalprodusert og tradisjonsrikt måltid. Dagen gav mersmak og vi gleder oss til veien videre.

Dagen ble avsluttet med nydelig skreimiddag. Bildet viser fisk, lever, rogn og potet på kok.Foto Merethe Skille
Dagen ble avsluttet med nydelig skreimiddag. Foto Merethe Skille

Tilbake til bloggen