Nettverksreise til Island

Nettverksreise til Island

En spennende næringstur med mange andre bedrifter til Island i regi av Statsforvalteren, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Næringsturen til Island var en tur i regi av Statsforvalteren i Nordland, Nordland Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Vi reiste sammen med mange spennende nordnorske bedrifter som driver en form for gårdsdrift i kombinasjon med reiseliv og gårdsopplevelser. Bedriftene var fra Andøya i nord til Grane i sør. Turen hadde som formål å bygge nettverk og gi inspirasjon for nye ideer til utvikling av bedriftene.

En gammel og tradisjonsrik saueinnhenging. Foto Kjell Ivar Hansen
En gammel og tradisjonsrik saueinnhenging. Foto Kjell Ivar Hansen

Besøk til islandske bedrifter

På vår ferd med buss nordover og sørover på Island fikk vi besøke flere ulike bedrifter, som produserer ulike produkter. Bedriftene har variert både i størrelse og i profesjonalitet. Vi besøkte bedrifter som hadde dyrehold, grønnsaksdyrking, ullproduksjon, overnatting og ulike typer gårdsopplevelser. Alle bedriftene har som fellesbetegnelse at de har ideer som de har tror på og som de satser på. Noen har utviklet sine ideer over flere tiår og har kommet langt i sin utvikling.

Tomatfabrikk med restaurant. Foto Merethe Skille
Tomatfabrikk med restaurant. Foto Merethe Skille

Vi fikk høre historien til bedrifter som våget å satse i pandemien. De investerte og beholdt sine ansatte, og de høster nå stor omsetning for sitt mot i en vanskelig tid. Andre bedrifter har slitt på grunn av de økonomiske problemene som landet har gjennomgått. De kom seg likevel igjennom, og kan nå gjøre investeringer som er nødvendige for videre utvikling og ekspansjon. Island er et land i stor utvikling, og dette synes vi kom frem i de mange gode historiene og positive tankene som vi fikk høre så mye om.

Næringsturens betydning for Storvik Gård

Storvik Gård er enda i en oppbyggingsfase, og vi plukket opp mange ideer knyttet til planlegging og tilrettelegging av vårt produksjons- og salgslokale. Vi ble også veldig inspirert av troen, viljen og motet vi opplevde de islandske bedriftene hadde.

Soppfabrikk med utsalg av mat og drikke. Foto Merethe Skille
Soppfabrikk med utsalg av mat og drikke. Foto Merethe Skille

Det som likevel har vært aller viktigst er den nettverksbyggingen som vi har fått til arrangørene, og ikke minst mot bedrifter i samme kategori som oss. Disse bekjentskapene gir oss mye, både i form av nye folk å spørre om råd og i form av delt kunnskap. Mange av disse bedriftene har eksistert og utviklet sitt konsept over år, og har villig delt sine erfaringer. Denne delingen og veiledningen er vi så glad for å ha tatt del i gjennom turen. Arrangørene brukte tiden vi hadde i buss til å fortelle hvilke virkemidler, kunnskap og søknadsordninger de kunne bidra med for at vi alle kunne få muligheten til å videreutvikle våre bedrifter.

Vakre Island

Det ble også tid til å nyte vakre Island. Vi fikk et nydelig besøk i Blå Lagune i vintertemperatur. Vi har sett vulkankrater, foss og geysir, besøkt flere historiske plasser og nytt nydelig mat i godt selskap. Islandsturen var vår aller første nettverkstur, og absolutt ikke den siste. En stor takk til disse flotte folkene hos Statsforvalteren, fylkeskommunen og Innovasjon Norge som tok oss med. En stor takk også til bedriftene for flotte dager sammen.

Merethe på toppen av et vulkankrater. Foto Kjell Ivar Hansen
På toppen av et vulkankrater. Foto Kjell Ivar Hansen

Tilbake til bloggen