Opprinnelsen til Storvik Gård

Opprinnelsen til Storvik Gård

Det vi i dag kaller Storvik gård er et småbruk under fjell i Storvik i Gildeskål kommune, med produktiv innmark, stor utmark og med nærhet til flotte fjell og Fugløyfjorden. Småbruket ble etablert i 1890 årene, med et våningshus og en fjøs. I takt med vårt engasjement for å skape en levende gård av denne tradisjonsrike landbrukseiendommen, kommer også ønsket om å lære mer av menneskene som har levd på denne gården siden dens opprinnelse.

Våningshuset på gården ble bygget av Lars Johansen og hans hustru Sara Johansen i 1890. Huset ble bygget som et tradisjonelt nordlandshus etter datidens byggeskikk.

Huset på gården slik det ble bygget i 1890. Foto: ukjent
Huset på gården slik det ble bygget i 1890. Foto: ukjent

Fjøset var opprinnelig satt opp på en annen eiendom i Storvik, før den ble flyttet til gården i 1890. Fjøset er en tømmerfjøs med en grindabygg konstruksjon, som er en vestlandsk konstruksjonsform. At fjøsen er flyttet vises på låvedelen av bygget, ved at der er noen ubrukte uttappinger i treverket som bærer bygget. Det er ikke helt kjent hvor i Storvik den er flyttet fra, og byggeår er dermed ukjent. Det må antas at fjøset sto noen år på opprinnelige byggested, og at låvekonstruksjonen dermed er vesentlig eldre en byggeåret 1890.

Eneste kjente bilde av låven slik den først ble satt opp i 1890. Foto: ukjent
Eneste kjente bilde av låven slik den først ble satt opp i 1890. Foto: ukjent

Ekteparet Lars og Sara fikk et barn, en sønn som het Johan Larsen. Johan overtok gården etter sine foreldre og eide denne til 1955. Johan Larsen fikk ingen barn, og gården ble solgt videre til Arthur Hansen. Johan fikk som en betingelse for salget rett til å bo i et mindre påbygg til huset resten av hans levetid.

Johan Larsen ved sin mor Saras kiste. Foto ukjent.
Johan Larsen ved sin mor Saras kiste. Foto ukjent.

Arthur, født 1934, var den nest eldste i en søskenflokk på fem, som vokste opp i Fugløyværet. Fugløyværet er et øyrike utenfor Sørfugløy i Gildeskål. Foreldrene var Angel Hansen fra Storvika og Therese Hansen fra Sørfulgøya. At ekteparet etablerte seg og levde sitt liv på Fugløyværet, var et kompromiss mellom Storvik og Sørfugløy, slik at de møttes på halvveien når det gjaldt bosted. De var de eneste som bodde på dette lille værharde fiskeværet ute i havet. De hadde en fjøs og dyr, og bodde der til i slutten av 50 tallet.

Therese Nikoline Olsen og Angel Johan Hansen. Foto ukjent
Therese Nikoline Olsen og Angel Johan Hansen. Foto ukjent

Som ung voksen reise Arthur fra Fugløyværet og utenriks på båt noen år, som var vanlig for den tiden. I 1955 kjøpte han gården i Storvik, og ble den klassiske fiskerbonden. Dyrehold var ku, sau, høns og gris. Han hadde en 19 fots trebåt kalt Måken, med innendørs motor for å drive med fiske i Storvikbukta. Han giftet seg i 1967 med Sigrunn Hansen og ekteparet fikk to barn sammen.

Arthur i båten Måken. Foto ukjent
Arthur i båten Måken. Foto ukjent

Arthur var sparsom og nøysom, som den klassiske fiskerbonden var, og familien klarte seg på små ressurser. Gjennom vår prosess med renovering av driftsbygningene, kan vi se at noe av materialet som ble brukt på gårdsbygningene var gjenbruk fra annet byggverk.

Arthur og sauelammet på tur. Foto ukjent
Arthur og sauelammet på tur. Foto ukjent

Etterhvert ble dyreholdet redusert til sau, før alt dyrehold ble avviklet i 1979. Etter dette var Arthur fisker på tråler, og deretter snekker. Arthur døde uventet ung 58 år gammel.

Sigrunn, født 1934, vokste opp i Storvik på gården på Bakkejord. Foreldre var Sigurd Johansen og Johanna Johansen. Sigrunn var den eldste av to søstre. Da foreldrene til Sigrunn døde overtok søster Anbjørg gården på Bakkejord.

Sigrunn Hansen. Foto Kjell Ivar Hansen
Sigrunn Hansen. Foto Kjell Ivar Hansen

Sigrunn har bodd det meste av sitt liv i Storvik og fikk til sammen fire barn. Hun har gjennom sitt liv fylt rollen som den tradisjonsrike gårdskonen, og har styrt husholdet på gården med stø hånd sammen med sin mann. Sigrunn er en arbeidsom kvinne som er godt likt av sine medmennesker i Storvik. Hun er en mester på håndarbeid, og har overlatt nydelige håndverksarbeid til alle rundt seg. Hun lever nå på Inndyr, og har overlatt gården til sin sønn Kjell Ivar Hansen og kone.

Kjell Ivar Hansen og Merethe Skille er fjerde generasjon eiere av gården i Storvik. Vi to lever i dette spennende våningshuset på gården, som har blitt vesentlig endret fra dens opprinnelse. På tradisjonelt vis for hus bygget på den tiden kommer man inn i gang/entre, deretter kjøkken med vedfyring, for så videre å komme inn i stuen. Soverommene er plassert på kaldlloftet.

Våningshuset til gården slik det er i dag. Foto Merethe Skille
Våningshuset til gården slik det er i dag. Foto Merethe Skille

Huset ble påbygget i første omgang for å gi plass til Johan Larsen. Dette ble så bygget videre ut for å gi plass til Therese og Angel når de flyttet fra Fugløyværet. Huset har løpende blitt vedlikeholdt og modernisert. Stue ble bygget ut i 1980 og gang ble bygget ut i 1982. Huset er i dag godt vedlikeholdt og tilpasset dagens bostandard. Det er likevel mulig å forstå at huset i sin opprinnelse er et godt voksent bygg.

Gårdens låve har gjennom tiden blitt utvidet, men den opprinnelige flotte trekonstruksjonen er blitt stående. Denne konstruksjonen er mer en 230 år, men har overlevd av all forringelse fra tidens tann. Selv om denne bygningen i dag er totalrenovert fra tak til gulv, skal denne mektige trekonstruksjonen få synes og vedlikeholdes i gårdens låvedel.

Låven etter påbygging i 1972. Foto ukjent
Låven etter påbygging i 1972. Foto ukjent

Vi gleder oss stort over å få leve på denne flotte gården i Storvik og ta like godt vare på bygninger, utmark og innmark som de tre generasjonene med arbeidsomme mennesker har gjort før oss. Finnes der noen som har flere bilder eller historier fra gården i Storvik og menneskene som levde der, så vil vi gjerne få høre mer.

Låven etter at den er totalrenovert i 2022 og 2023. Foto Merethe Skille
Låven etter at den er totalrenovert i 2022 og 2023. Foto Merethe Skille

Tilbake til bloggen