Produksjonslokale for kjøtt og fisk

Produksjonslokale for kjøtt og fisk

Endelig har vi fått ferdig produksjonslokalet hvor vi skal produsere lokalmat til kjøtt og fisk av eget råstoff

Vi har over tid bygget et lokale for produksjon av lokalmat i Storvik. Egen villsau i utmarka og fisk fanget på Fugløyfjorden skal bli til gode lokalproduserte kjøtt- og fiskeprodukter i lokalet på Storvik gård i Gildeskål.

Produksjonslokale for mottak av råstoff som skal veies og tilvirkes. Foto Merethe Skille
Produksjonslokale for mottak av råstoff som skal veies og tilvirkes. Foto Merethe Skille

Lokalet består av et mottaksrom for fisk og kjøtt, og er rommet hvor råstoffet veies ved inngang og tilvirkes til produkter. Etter tilvirkning skal flere typer produkter inn i den innebygde tørka for salte- og tørkeprosesser. Tørkerommet har to vifter med stor kapasitet for sirkulering av lufta, og sørger for en trygg, beskyttet og hurtig tørkeprosess.

Tørkerom med to vifter som sikrer god luftgjennomstrømming. Foto Merethe Skille
Tørkerom med to vifter som sikrer god luftgjennomstrømming. Foto Merethe Skille

De ferdige tilvirkede produktene fra mottaket eller tørka går så inn i et eget pakkerom for vakuumering, veiing og merking, før de fryses eller pakkes for lagring.

I pakkerommet skal det inn mer frysekapasitet etterhvert som vi produserer. Foto Kjell Ivar Hansen
I pakkerommet skal det inn mer frysekapasitet etterhvert som vi produserer. Foto Kjell Ivar Hansen

Vi som skal arbeide med matproduksjonen skal først igjennom produksjonslokalets garderobeområde for skifte til rent arbeidstøy og sko. Lokalet har internkontrollrutiner for renhold, registrering av avvik, temperaturmåling og luftfuktighetsmåling. Produktene merkes etter gjeldende forskrift.

Kjøttsag til produksjonslokale under montering. Foto Merethe Skille
Kjøttsag til produksjonslokale under montering. Foto Merethe Skille

Vi opplever gjennom hele prosessen å ha fått god veiledning og hjelp av Mattilsynet. Selv om regelverket for matproduksjon er omfattende, har vi underveis fått en god forståelse av hvor viktig dette er for å sikre god og trygg mat til sluttforbrukerne.

Produksjonslokale for kjøtt og fisk er i sluttfasen av godkjenningsprosessen med mattilsynet, og vi planlegger for å starte med kjøttproduksjon høsten 2023. Deretter går vi i gang med fiskeproduksjonen fra sesongstart 2024.

Merethe tar et siste malestrøk på gulvet i produksjonslokalet. Foto Kjell Ivar Hansen
Et siste malestrøk på gulvet i produksjonslokalet. Foto Kjell Ivar Hansen

Når lokalet er ferdig nedvasket og klargjort for matproduksjonen, blir produksjonslokale for kjøtt og fisk naturlig nok stengt for publikum. Men vi går nå i gang med å innrede tilhørende gårdsutsalg og strikkefabrikk, og der vil vi gjerne ta imot besøk til Storvik Gård.   

Tilbake til bloggen