Taket er ferdig renovert

Taket er ferdig renovert

Den gamle driftsbygningen på gården skal bli produksjonslokale for fisk- og kjøtt, den skal romme en strikkefabrikk, et gårdsutsalg og kanskje et forsamlingslokale. Men først måtte det gamle taket renoveres.

Kjell Ivar startet sin arbeidskarriere som snekrer, og har i alle år holdt på med snekring i en eller annen form. Han har tidligere lagt flere tak og har god erfaring med slikt arbeid. Merethe har etter hvert fått opplæring i sager, verktøy og materialer for å være håndlanger i byggeprosjektet. Med stort mot, iver og lyst har vi sammen startet opp den store jobben med totalrenovering av gårdens gamle driftsbygning. Renovering av taket er det aller første og største renoveringsprosjektet som vi startet på 16 mai i år.    

25. juli 2022 ble en stor milepæl for oss på Storvik Gård. Det 130 år gamle stein- og eternittaket ble stiftet ut med nytt undertak, papp og Alsvågplater.

Bildet nedenfor viser hvordan bygningen så ut før rehabiliteringen av taket startet.

Den gamle driftsbygningen før rehabilitering. Foto: Maiken Therese Hansen

Den gamle driftsbygningen før rehabilitering. Foto: Maiken Therese Hansen

Driftsbygningen ble oppsatt rundt 1890. Da ble taktekket etablert med skifer stein. Det er uklart hvilken skiferstein dette var, men det er antydet Bindals skifer. Skiferen har altså vært taktekket på denne gamle delen av bygningen i 130 år, og det er en betydelig alder på et slikt tak.

Steintak av skifter og støpt møne på det 130 år gamle taket. Foto Kjell Ivar Hansen

Steintak av skifter og støpt møne på det 130 år gamle taket. Foto Kjell Ivar Hansen

Sjarmerende ujevnheter

Spiker i taket har blitt skiftet ut etter behov underveis, men dette er også det eneste kjente vedlikeholdet som har vært utført. Mønekammen på dette taket var plasstøpt betongmøne. Dette var fortsatt igjen på ca 30 % av mønet, men var fjernet der tilbygget hadde grepet inn i takets konstruksjon i 1972.

Det nye taket er lagt på den opprinnelige konstruksjonen av langsgående rundstokker, for å bevare det gamle særpreget bygget har innvendig. Taket har derfor noen sjarmerende ujevnheter, og ikke alt er i perfekt vater. Det er likevel et veldig solid robust og slitesterkt tak som nå er lagt på det som skal bli det nye moderne produksjonslokalet for kjøtt-, fisk- og strikkefabrikken.

Kjell Ivar har begynt jobben med å legge underlagstro på taket. Foto: Merethe Skille

Kjell Ivar har begynt jobben med å legge underlagstro på taket. Foto: Merethe Skille

Taket er i dag foret opp med 48*98, som er krysslagt langsgående åser, det er lagt underlagstro av tre, samt underlagspapp for å tette helt. Videre har taket blitt lektet opp med sløyflekter for lufting og lekter tilpasset dagens taktekke som er Alsvåg plater i stål. Alt vann fra taket ledes i takrenner om fører vannet til bakken, uten at det kommer i kontakt med veggen.

På det gamle taket fra 1890 legges langsgående åser. Foto: Merethe Skille

På det gamle taket fra 1890 legges langsgående åser. Foto: Merethe Skille

440 arbeidstimer

Det er brukt ca. 440 arbeidstimer på å legge det nye taket, og vi er innenfor fremdriftsplanen for prosjektet. Vi har mange milepæler å fullføre i prosjektet vårt, men ingen oppgaver kommer til å være så krevende som taket har vært!

Alsvågplatene monteres. Foto Merethe Skille

Alsvågplatene monteres. Foto Merethe Skille

Strikkefabrikken er i midlertidige lokaler i påvente av at produksjonsbygningen skal bli helt ferdig i 2023. Vi har flere strikkeplagg som vi presenterer på vår hjemmeside www.storvikgaard.no. Besøk oss gjerne på strikkefabrikken i Storvik, eller se utvalget på vår hjemmeside.

Tilbake til bloggen