Villsau i utmarka i Storvika

Villsau i utmarka i Storvika

I høst kommer villsau i utmarka i Storvika. Vi er i full gang med gjerdingen og ønsker oss mer innmark

Deler av innmarka til Storvik Gård. Foto Merethe Skille
Deler av innmarka til Storvik Gård. Foto Merethe Skille

Driften av innmarka

Den aktive driften av innmarka i Storvika opphørte i 1979. Siden den gang har innmarka vært stått av andre gårdbrukere som har behov for mat til sine dyr. Det store fokuset har naturlig nok handlet om høsting av marken, samtidig har dette ført til at avlingene ble mindre og mindre med årene. Jorda har derfor over tid hatt behov for vedlikehold og stell. I 2020 var avlingen på ca 4-5 rundballer på det arealet som ble slått.

Foto av Merethe som ser utover en del av utmarka som skal bli beiteland. Foto Kjell Ivar Hansen
Del av utmarka som skal bli beiteland. Foto Kjell Ivar Hansen

Sunne og flotte jorder

I 2021 pløyde dagens driver opp all jorda på gården. Hele innmarka ble pløyd, harvet, gjødslet og sådd. I 2022 kunne vi tydelig merke resultatene av dette arbeidet, med en avkastning på rundballer på 20 stk i 2022. Marka har fått en helt annen type vegetasjon og tetthet i gresset som vokser. Den ble mye mer produktiv, og gresset har fått en helt annen og friskere farge. Vi er veldig glade for det arbeidet som ble lagt ned på jordene i 2021. Bonden skal fortsatt aktivt drive jorda vår, og vi har fått tilgang på mer vinterfor til dyrene våre som skal beite i utmarka i Storvika fra høst 2022.

Frodig og flott innmark. Foto Merethe Skille
Frodig og flott innmark. Foto Merethe Skille

Vi har begynt å lage gjerder i utmarka

Gjerdingen er kommet godt i gang i det kommende beitelandet i Storvika. De to neste ukene skal vi jobbe aktivt med å få strømgjerde på ca 55 mål med utmark. Vi vil lage gode solide porter på hver side av beiteområdet, slik at turgåere fremdeles kan ferdes enkelt på turstien som går gjennom noe av beitelandet.

Kjell Ivar i arbeid med gjerdepålene. Foto Merethe Skille
Kjell Ivar i arbeid med gjerdepålene. Foto Merethe Skille

Våre 20 damer kommer til beiteområdet i Storvik

Våre sauer kommer fra Forstranda i Gildeskål i høst. Våre 20 damer skal bosette seg i utmarka og vi gleder oss stort til hva dette kan gjøre med dette området som nå står i ferd med å bli gjengrodd.

Noen av villsauene fra Forstranda. Foto Tove Unosen
Noen av villsauene fra Forstranda. Foto Tove Unosen

Kjøpe mer innmark til lokalprodusert vinterfor
Vi ønsker å utvide flokken med flere dyr i årene som kommer, men er avhengig av å vite at vi har tilstrekkelig med lokalt produsert vinterfor til dyra. Vi er derfor svært interessert i å kjøpe mer innmark i Storvik, hvis noen kunne tenke seg å selge dette til oss. Den nye innmarka vil også bli høstet videre av dagens driver, som har gjort en så flott med innmarka vår.

Oversiktsbilde tatt fra luften av innmark og utmark for villsau i Storvik. Foto Jan Robert Ditlevsen
Innmark og utmark for villsau i Storvik. Foto Jan Robert Ditlevsen

No Fence

Vi planlegger å ta i bruk teknologien med elektroniske gjerder fra 2023. Villsau er typiske flokkdyr. Noen av dyrene skal ha en klave, som varsler dem hvis de beveger seg utenfor opptegnet beiteland. Hvis vi lykkes med dette prosjektet, vil vi kunne beite på store områder uten å etablere fysiske gjerder. Og det vil innebære muligheten for flere dyr i marka og større områder som kan unngå å bli gjengrodd i årene som kommer

Besøk oss gjerne

Vil du høre mer om vårt arbeid med å få villsau i utmarka i Storvika, eller kunne tenkt deg å selge oss innmark, ta gjerne kontakt på www.storvikgaard.no/kontakt

Tilbake til bloggen